Pågående arbeten
Kv. Isolatorn, Tegnérlunden
Västerås Vi påbörjade under år 2014 saneringsarbeten vid Kv. Isolatorn, mitt emot ICA Ettan. Där kommer det under år 2015 att påbörja byggnadsarbeten för 17 st flerbostadshus samt parkeringsgarage under mark. Vi kommer etappvis utföra mark- och finplaneringsarbten under år 2015 och framåt.


 

Kv. Sadelmakaren
Enköping Vi utför kompletta mark- och VA-arbeten vid nybyggnation av flerbostadshus samt parkeringsgarage vid Sandbrogatan-Korsängsgatan i Enköping. Arbetena påbörjades   år 2012 och kommer pågå fram till år 2016-2017.


Slätpricken 

Västerås Vi utför markarbetena för nybyggnation av flerbostadshus vid  Lillåudden. Objektet avser nybyggnad av 4 huskroppar. Det kommer byggas 90 stycken lägenheter samt en gemensamhetslokal och en övernattningslägenhet. Vi kommer även utföra finplaneringen av utvändiga markytor både på bjälklag och markplan. Projektet kommer pågå fram till hösten 2018.

Vår kund: HMB Construction AB

Byggherre: Riksbyggen

Hallsta ridklubb

Hallstahammar Ny- och tillbyggnation av ridanläggning, det ska byggas ett nytt ridhus, ett nytt stall, en kontorsdel i anslutning till nya stallet och en ny fibersandsridbana. Vi utför samtliga markarbeten på anläggningen. Under stallet kommer det byggas en elektronisk ränna för gödsel. Ridklubben ligger på Cementvägen 8. Vår kund är Hallsta ridklubb.

Byggherre: Hallstahammars kommun

 

Focken

Västerås Kvarteret Focken är ett av flera nybyggnadsprojekt med bostäder i Öster Mälarstrand i Västerås. Projektet omfattar fyra punkthus på en sammanhängande tomt. Husen får sammanlagt ca 196 stycken lägenheter. Alla lägenheter skall upplåtas med hyresrätt. Gård och hus underbyggs med garage som rymmer bilparkeringar. Vår kund är HMB Construction AB

Byggherre: Sveafastigheter Bostad

 

 

Kv. Bärlinan, KIA Motors

Västerås  Det ska byggas en ny bilanläggning för Björkmans bil vid Travelsg. – Västerleden, Erikslund. Projektet påbörjas i november 2016 och beräknas vara klart i slutet av oktober 2017.

Vår kund: HMB Construction AB

Byggherre: Carl Björkman Fastigheter

 

 Kv. Kaplanen 7

Kungsör Vi utför markarbeterna för nybyggnation av ett fyravåningshus för 16 st lägenheter med tillhörande carport samt finplaneringen runt de nybyggda byggnaderna på Karlavägen 10. Finplaneringen beräknas pågå till december 2016. Vår kund är JSB AB

 

Byggherre: Kungsörs Fastighets AB

 

 

 

 

Padelhallen

Västerås Vi kommer utföra markarbetena för en ny paddelhall vid Klockartorpsgatan 16, Kv. Fanjukaren. Det blir en ny paddelhall med dusch och omklädningsrum och en lageryta. Under sen höst 2016 kommer schaktningen för objektet påbörjas och sedan avslutas jobbet med finplaneringen 2017. Vår kund: Mälardalens Bygg & Inredning AB

Byggherre: JK Padelcenter AB


 

Några av våra projekt är:

 

 

Tegnérlunden, Långmårtensg, Västerås 

– Nybyggnation av 17 stycken flerbostadshus med parkeringsgarage under mark. Kund: PEAB Bostad AB

 

 

Sadelmakaren, Korsängsgatan, Enköping

– Nybyggnation av flerbostadshus ovan parkeringsgarage. Vi utför partnering  i samarbete med PEAB

 

 

Brf. Slätpricken, Lillåudden, Västerås    

– Nybyggnation av 4 stycken flerbostadshus, med totalt 90 lägenheter. Kund: HMB Construction AB

 

 

Padelhallen, Klockartorpsg 16, Västerås

– Ny padelhall ska byggas. Vår kund är: Mälardalens Bygg & Inredning AB

 

 

KIA Motors, Västerleden, Västerås

 

– Ny bilanläggning på 3500 kvm, KIA Motors, åt Björkmansbil. Kund: HMB Construction AB

 

 

Hallsta ridklubb, Cementv 8, Hallstahammar 

 

– Ny ridanläggning byggs med ridhus, ridbana, stall samt kontorsdel. Kund: Hallsta ridklubb

 

 

 Kaplanen 7, Karlavägen 10, Kungsör

 

– Byggnation för flerbostadshus, 16 lägenheter, med tillhörande förråd och carport med motorvärme. Kund: JSB AB.

 

 

Brf. Stohagen, Djuphamnsv, Västerås   

– Nyproduktion av 3 stycken flerbostäder. Vår kund: Aros Bygg & Förvaltning AB.

 

 

Kv. Focken, Öster Mälarstrand, Västerås 

 

– Nybyggnad av fyra flerbostadshus, ca 196 stycken lägenheter. Gård och hus underbyggs med parkeringsgaragegarage . Vår kund: HMB Construction AB.

 

 

ChopChop, Erikslund, Västerås              

 

– Nybyggnad av restaurangen ChopChop. Vår kund: Fastec Sverige AB.

 

 

Trollebo, Eldsbodavägen, Hallstahammar 

– Nyproduktion av flerbostäder. Vår kund: Trollebo Byggkonsult AB.