button_idagbutton_historiabutton_visionbutton_miljopolicybutton_kvalitepolicy
Vår miljöpolicy
N E Widerström Schakt ska arbeta med långsiktiga miljömål, vilka är tydligt mätbara. N E Widerström Schakt ska kontinuerligt kontrollera det egna miljöarbetet för att minska företagets miljöpåverkan. Detta både för att efterleva de lagar och förordningar som gäller och i vår egen strävan att bli bättre. N E Widerström Schakt arbetar ständigt med att utveckla kunskapen inom företaget för det egna miljöarbetet och aktivt deltaga i samhällsdebatten inom miljöområdet. Samtliga anställda ska stödjas, uppmuntras och utbildas att ta aktiv del av miljöarbetet. Leverantörer och samarbetspartners, som N E Widerström schakt anlitar, väljs även de med utgångspunkt för att miljövänligt alternativ


 

  Miljö&Metod
– Väljer arbetsmetoder ur ett
   miljövänligt perspektiv.

– Väljer material, för att
   miljöpåverkan skall minimeras.

– Arbetar för att källsortering
   och återvinning av avfall
   vidareutvecklas.

– Sträva att välja det minst
   miljöpåverkande transportsättet.

– Säkra vårt miljöarbete i ett
   miljöstyrningssystem mot-
   svarande ISO 14000

– Väljer arbetsmetoder ur ett
   miljövänligt perspektiv.

– Väljer material för att
  miljöpåverkan ska minimeras.

– Arbetar för att källsortering
   och återvinning av avfall
   vidarutvecklas.

 

Några av våra pågående projekt är: 

 

Blomsterlandet, Erikslund, Västerås

– vi kommer under våren 2015 påbörja markarbeten och senare under hösten finplanering vid nybyggnation av ny butikslokal på Erikslund. Vår kund är Fastec.  

 

BRF Stohagen (Kv. Masten),Västerås

– under våren 2015 utför vi markarbeten i samband med nyproduktion av bostaäder vid Djuphamnsvägen i Västerås. Vår kund är Aros Bygg & Förvaltning AB.

 

 Tegnérlunden, Isolatorn, Västerås

– vi har under 2014 utfört saneringsarbeten vid Kv. Isolatorn, som ligger mittemot ICA Ettan, Långmårtensgatan i Västerås. Under år 2015 kommer markarbeten att påbörjas. Projektet innebär nybyggnation av 17 st flerbostadshus samt parkeringsgarage under mark. Projektet kommer att utföras under 2014-2017. Vår kund är Peab/Femur. Bostäderna byggs åt Fredrik Svensson Fastighets AB samt Peab Bostäder

 

Kv Sadelmakaren, ROT, Enköping

–  under hösten 2014 och 2015 utför vi markarbten vid Korsängsgatan 71-91 i Enköping. Utemiljön på innergårdarna ska rustas upp. Vår kund är Enköpings Hyresbostäder.


 

 BRF Rönnby, Västerås                                   – vi kommer under år 2014-2015 utföra upprutsning av utemiljön vid entréer och källaringångar vid Släggkastargatan 3-8 på Rönnby i Västerås. Vår kund är Peab Bostad.

 

 Nybyggnation av bostäder, Sadelmakaren/Krukmakaren, i Enköping          – vi utför kompletta markarbeten vid nybyggnation av flerbostadshus samt parkeringsgarage. Ombyggnation av Folkets Hus, Kv Krukmakaren, som blir ett flerbostadshus. Dessa arbeten är belägna vid Sandbrogatan-Korsängsgatan, Enköping. Vår beställare är Peab Bostad och bostäderna ägs av Enköpings Hyresbostäder. Utförs etappvis under år 2012-2016

 

 BRF Skiljebo, Västerås                                  – under våren 2014 utför vi markarbeten inför nyproduktion av bostäder och garage vid Skiljebo centrum åt HMB Constuction.

 

 BRF Vårdträdet, Bromma                             – BRF Vårdträden ingår i Kv Tappen som är ett av flera bostadskvarter i det nya utvecklingsområdet Annedal i Stockholms Kommun. Det ska utföras flerbostadshus med 44 lägenheter och 31 biluppställningsplatser. Vi utför markarbeten åt HMB Constructions och byggherre är Anndalstappen. Objektet utförs under vår/sommar 2013 samt delar av vintern 2014.

 

 

 

Vi har flyttat in...

Vi har nu flyttat in och är installerade i våra nybyggda lokaler på norra Tunbytorp i Västerås. Vår adress är Omformargatan 18B. Vi har kontor, verkstad och lager på samma adress. Vi hälsar er välkomna in att besöka oss och se hur resultatet blev.